De Swollenaer

Donderdag, 30 mei 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Zwolse kunst- en cultuursector krijgt extra financiële impuls

Zwolse kunst- en cultuursector krijgt extra financiële impuls
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders geeft een financiële impuls aan de culturele sector in Zwolle. Het geld, in totaal 250.000 euro, is bestemd voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen.

Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad. Net als veel andere sectoren in de stad is de gehele culturele sector in Zwolle hard getroffen door de coronacrisis. Om te voorkomen dat deze belangrijke sector door de crisis klappen krijgt die ze niet meer te boven komen, zijn volgens het college maatregelen nodig die de sector levensvatbaar en kwalitatief hoog houden.

Regeling

Het extra vrijgemaakte geld wordt op verschillende manieren ingezet. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande kaders en regelingen. Zo komt er een extra aanvraagronde voor de bestaande regeling Cultuur & Kwaliteit. Bij deze regeling kunnen cultuurmakers een voorstel indienen voor de productie van bijvoorbeeld een voorstelling of een kunstobject. Ook de regeling Artpitch038 krijgt een impuls. Deze regeling is gericht op vernieuwing, innovatie en experiment.

Zomeractiviteiten

Samen met Stadkamer wordt gekeken of er opdrachten voor cultuureducatie kunnen worden opgepakt. Tenslotte wordt een deel van de middelen ingezet voor het ‘Corona Zomervakantieplan’, zoals verwoord in een motie van de gemeenteraad die vorige week is aangenomen. Hiervoor worden cultuurmakers en organisaties uitgenodigd om zomervakantieactiviteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.

Opdrachten

Wethouder Cultuur Monique Schuttenbeld: “De laatste weken heb ik helaas veel schrijnende verhalen gehoord uit de cultuursector. Ik heb geluisterd naar waar de behoeften liggen. De sector heeft mij gevraagd een opdrachtenstroom op gang te brengen. Dit voorstel sluit hierbij aan, doordat opdrachten direct uitgezet kunnen worden.” De komende weken worden de extra maatregelen via verschillende kanalen en netwerken onder de aandacht gebracht van de cultuurmakers en organisaties.

Noodfonds

Deze financiële impuls is de tweede in een set van gemeentelijke steunmaatregelen voor de culturele sector. De gemeente en de provincie willen ook bijdragen aan het Noodfonds van het ministerie van OCW, waarop de grote culturele instellingen museum De Fundatie, Poppodium Hedon, Zwolse Theaters en Filmtheater Fraterhuis aanspraak kunnen maken. Beide voorstellen worden nog deze maand voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.