De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Rob Zuidema: ‘Ik denk dat we met dertig mensen voorstellingen kunnen brengen’

Rob Zuidema: ‘Ik denk dat we met dertig mensen voorstellingen kunnen brengen’
Rob Zuidema directeur van de Zwolse theaters
Foto: Pedro Sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends
(door Erik-Jan Berends)

BINNENSTAD – Zwolse Theaters zit nog dicht vanwege de coronacrisis. Directeur Rob Zuidema en zijn medewerkers bereiden zich voor om medio juni weer open te gaan. “We merken dat ook artiesten veel behoefte hebben om weer op te planken te staan.”

In eerste instantie gaat het volgens RIVM-richtlijnen om voorstellingen met maximaal dertig mensen. Een gering aantal dat tot nogal wat discussie leidde. “Ik denk dat we met dertig mensen voorstellingen kunnen brengen”, zegt Zuidema stellig. “Of het bedrijfseconomisch uit kan? Nee. Maar wij gaan voor voorstellingen met minimaal dertig gasten in de zaal en een kleine personele bezetting. Dat mag per zaal. Ook kiezen we voor korte voorstellingen van ongeveer een uur. Iets is immers beter dan niets.”

Kans

Waar Zwolse Theaters, normaal gesproken, in de zomer dicht is gaat ze nu open. Zuidema: “Zeer waarschijnlijk blijven meer mensen voor vakantie in eigen land, waardoor er wellicht ook meer naar het theater komen. Dat zie ik als een kans. Zouden we vanaf juli naar honderd mensen per voorstelling kunnen, dan kan je dagelijks op deze wijze een heel aantal voorstellingen brengen en zo alweer een mooi aantal mensen ontvangen.”

Steun

Waar er altijd een subsidie-relatie met de gemeente Zwolle is, kan ook Zwolse Theaters niet zonder extra hulp. “Ik ervaar steun van de overheid, maar ben me er ook van bewust dat we niet de enige zijn”, vervolgt Zuidema. “Zo merk ik dat de gemeente erg meedenkt, maar diens zakken zijn ook niet oneindig diep. Een financiële oplossing is niet gemakkelijk geboden. De cultuursector heeft meer nodig. Ik heb er geen mening over of de KLM in verhouding te veel krijgt, maar 300 miljoen euro voor de cultuursector is absoluut te weinig om alle theaters in Nederland in leven te houden. De verwachting is dat op deze wijze een derde van de theaters het niet redt. Daarbij zit Zwolse Theaters overigens niet.”

Bezuinigen

De directeur gaat er vanuit dat Zwolse Theaters het komende seizoen haar normale omvang van 120.000 bezoekers niet gaat bereiken. “Ik denk dat we het goed doen als we de 50.000 à 60.000 halen. Zo stevenen we af op een tekort van 400.000 à 500.000 euro. Daar kunnen we wat handen en voeten aan geven door te bezuinigen op beïnvloedbare kosten als onderhoud of marketing. De meest pijnlijke, personeel, komt daarbij ook om de hoek kijken. Een en ander hangt ook af van de voortzetting van de NOW-regeling en de steun vanuit de gemeente, provincie en uit de landelijke pot.”

Licht

“Uiteindelijk vind ik het heel belangrijk dat we onze taak, de verbinding in de stad realiseren, niet verliezen”, aldus Zuidema. “Ik spreek ook liever niet van ‘het nieuwe normaal’, maar van – zoals iemand anders me dat zei – het ‘tijdelijke abnormaal’. Dat geeft meer licht aan de horizon. Ondertussen probeer ik de organisatie zoveel mogelijk levend te houden, als het niet anders kan met minder medewerkers en activiteiten. Ik denk dat deze crisis het hele komende jaar nog wel voortduurt. Cultuur is heel belangrijk voor mensen en we vinden dat we de kleine voorstellingen dan ook moeten gaan doen. Dan hebben we weer, zeg, dertig mensen per voorstelling geholpen in hun denken of ontspanning waarvoor ze naar het theater komen.”