De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

PvdA: ‘Open culturele instellingen voor kinderen tot twaalf jaar’

PvdA: ‘Open culturele instellingen voor kinderen tot twaalf jaar’
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - “Laten we zorgen dat cultuur op de agenda blijft, juist nu, in tijden van corona”, pleit Patty Wolthof namens de PvdA-fractie. “Cultuur zorgt voor troost, verbeelding, afleiding en verbinding.” De PvdA pleit ervoor culturele instellingen vanaf juni te openen, in ieder geval voor kinderen onder de twaalf jaar. Als het eerder kan, zouden musea als de Fundatie van de socialisten ook eerder open mogen.

“Theaters en podia staan op omvallen. Zzp’ers en freelancers zien hun inkomsten drastisch dalen. Door de coronamaatregelen kunnen en mogen zij hun vak niet (live) uitvoeren. Maar dat neemt niet weg dat veel van deze zzp’ers makers zijn. Makers stoppen niet met maken, ook al missen ze nu hun publiek. Hoe kunnen we de Zwolse culturele sector tegemoetkomen, de coronamaatregelen in acht nemen en het publiek een prettig alternatief bieden?” vraagt Wolthof zich af.

Perspectief
De PvdA hoopt dat het college perspectief kan bieden aan het culturele veld op de korte termijn. Ze wil de sector in ieder geval de zomer door te helpen door goed samen te werken en de mogelijkheden te verkennen. Wolthof: “Want als de gemeente het veld goed betrekt bij het beleid, kan er snel worden ingespeeld op mogelijke versoepeling van maatregelen. De gemeente moet dan wel duidelijk maken wat wel en wat niet kan. Daarover bestaat nu verwarring.”

Kinderen
De coronamaatregelen worden voor kinderen tot twaalf jaar versoepeld. Ze mogen na 11 mei weer sporten en naar school. “Sporten mag wel, dat is hartstikke mooi. Maar kunnen er niet ook muzieklessen of danslessen worden georganiseerd, met mooi weer bijvoorbeeld in de openbare ruimte? Of in de grote zaal van Hedon of de Spiegel?”, oppert Wolthof.

Meten
“De Europese commissie heeft geadviseerd om telkens drie à vier weken ruimte te laten tussen sectoren die versoepeld worden. In die tijd kun je meten of het aantal besmettingen toeneemt”, stelt de PvdA voor. “Stel dat tussen 11 mei en eind mei er in Zwolle geen toename is van het aantal besmettingen, door de versoepeling van de regels voor kinderen? Kan de Zwolse cultuursector zich dan met ingang van juni - en de gehele zomervakantie - gaan richten op kinderen tot twaalf jaar?”

Open
Wolthof stelt voor om bijvoorbeeld Zwolse Theaters, Hedon, de Nooterhof en wat al niet meer, open te laten gaan, in eerste instantie voor deze doelgroep. Daarvoor vraagt ze het college om samen met de cultuursector en eventueel het onderwijs te onderzoeken waar er activiteiten kunnen worden gehouden voor kinderen tot twaalf jaar. En vervolgens, zodra het kan, ook voor de groep twaalf tot achttienjarigen. Tevens pleit ze ervoor om zo snel als mogelijk musea te openen, mits zij de veiligheid waarborgen door bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer en het anderhalve-meter-afstandscriterium: “Waar het kan en niet in strijd is met de RIVM-richtlijnen, mogen wat ons betreft zo snel mogelijk de deuren open”, aldus Wolthof.


De PvdA is tot deze vragen gekomen na een overleg met een vertegenwoordiging van het culturele veld. Het college heeft zes weken om op deze vragen te reageren.