De Swollenaer

Donderdag, 29 februari 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Nieuwe impuls voor langjarig landschapsbeheer in buitengebied Zwolle

Nieuwe impuls voor langjarig landschapsbeheer in buitengebied Zwolle
Foto: Gemeente Zwolle
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Met de overhandiging van een heggenschaar aan de familie Nicolaij in Harculo gaf voorzitter Klaas van der Wal van de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ+) het startschot voor een nieuwe ronde langjarig landschapsbeheer in het buitengebied van de gemeente Zwolle.

De SPLIJ+ geeft, net als in het verleden, uitvoering aan het beheer. De stichting heeft vanaf 2011 de regeling Groen Blauwe Diensten onder haar hoede. Ruim honderd particuliere landschapsbeheerders ontvangen sinds die tijd een bescheiden vergoeding voor het beheer van onder andere heggen, poelen, kolken, hoogstamboomgaarden en knotwilgen.

Basis

In de afgelopen Twee jaar is een Bidbook IJsseldelta Landschapsbeheer opgesteld dat de basis vormt voor het nieuwe langjarige beheer van landschapselementen in het buitengebied van Zwolle. De provincie Overijssel en gemeente Zwolle investeren elk 150.000 euro om de landschappelijke kwaliteit van het Zwolse buitengebied verder te vergroten. Daarmee kan de stichting dit werk voortzetten en uitbreiden en is er weer ruimte voor het aangaan van nieuwe beheerscontracten door particulieren in het buitengebied.

Bijdrage

De bijdrage van de provincie Overijssel komt voort uit het koersdocument ‘Natuur voor elkaar’, waarin onder andere aandacht wordt gevraagd voor langjarige afspraken over de ontwikkeling en het beheer van het landschap. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Prachtig dat de gebiedscoöperatie IJsseldelta en de Stichting Particuliere Landschapselementen IJsseldelta+ de handen ineen hebben geslagen om hun kennis, ervaring en betrokkenheid te bundelen en samen aan de slag te gaan met het langjarig beheer van het karakteristieke landschap waar iedereen trots op is.”

Buitengeluk

“Het buitengebied van Zwolle is belangrijk voor de stad”, vindt wethouder William Dogger. “Niet alleen kopen Zwollenaren er verse boerenzuivel en andere gezonde producten, ze kunnen er al fietsend en wandelend genieten van de fraaie boomgaarden, heggen, bomenrijen en poelen in het landschap. Het aantrekkelijke landschap rond de stad draagt daarmee bij aan het buitengeluk van onze inwoners. Veel van die landschapselementen worden door vogels en andere dieren gebruikt als leefgebied en schuilplek. Daarom is het zo belangrijk dat we die koesteren.”

Stimulans

In de boomgaard van de familie Nicolaij bekrachtigden de partijen de samenwerking. De familie kreeg een heggenschaar cadeau als dank voor het jarenlange beheer én als stimulans om er de komende jaren mee door te gaan. Van der Wal sprak de hoop uit dat deze nieuwe impuls voor het landschapsbeheer andere gemeenten en partijen inspireert om aan te sluiten. Hij nodigt ook anderen uit om mee te doen, bijvoorbeeld door een donatie, de inzet van arbeid en/of materiaal.

Wie belangstelling heeft en zich wil inzetten voor het langjarig landschapsbeheer kan zich melden bij de SPLIJ+ via www.splij.nl.