De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Jongeren van Karakter gaan aan de slag in het landschap

Jongeren van Karakter gaan aan de slag in het landschap
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Zorg jij voor het landschap, dan zorgt het landschap voor jou: met deze gedachtegang zochten Landschap Overijssel en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie Zwolle vanaf 2018 de samenwerking. De succesvolle ervaringen met klusmiddagen voor jongeren zijn uitgemond in een proef onder het project Zorgend Landschap.

Elke twee weken werkt een groep jongeren onder begeleiding in het landschap. In deze proef wordt onderzocht of werken in het landschap positieve effecten heeft op de groep jongeren. De klusmiddagen worden na een stilteperiode tijdens de coronacrisis weer beperkt en in kleine groepen opgepakt.

Gezinsgericht
Giel, sociotherapeut bij Karakter, vertelt: “De jongeren die bij ons zijn opgenomen, worden behandeld voor bijvoorbeeld stemmingsproblemen, angsten, emotieregulatieproblemen en trauma’s. Er wordt individueel en vooral ook gezinsgericht gewerkt. De behandelingen die zij volgen, zijn veelal binnen en regelmatig in de vorm van een gesprek of een training. Voor Karakter kan het een aanvulling zijn om ook een behandelaanbod in de buitenlucht en in de natuur aan te bieden in een vorm waarin jongeren vooral iets kunnen doen en ervaren. Door structureel actief buiten werkzaamheden uit te voeren in combinatie met een therapeut die coacht op de behandeldoelen, profiteren jongeren niet alleen van de positieve invloed van het buiten zijn, maar kunnen ze in een situatie die buiten hun comfortzone ligt allerlei vaardigheden oefenen en succeservaringen opdoen. Denk hierbij als het ervaren van voldoening, uitdaging en succes.”

Praktijk

Onder leiding van twee ervaren mentoren van Landschap Overijssel werken de jongeren aan een klus, meestal op Landgoed De Horte, de thuisbasis van Landschap Overijssel. In het begin hadden de jongeren veel leiding en aanzet nodig om in beweging te komen, wat volgens Karakter heel normaal is bij jongeren. “Voor de jongeren werd het langzamerhand een vast programmaonderdeel, een vanzelfsprekendheid. In het buitenwerk is er voor elke deelnemer wel iets om op te pakken. Vooral overzichtelijke klussen, waarbij het einddoel duidelijk is, zijn aantrekkelijk. Denk bijvoorbeeld aan het knotten van de kleine wilgjes in de tuin, het mosvrij maken van de perkjes en het afvoeren van het snoeiafval. Het zagen van de jonge berkjes in het eikenhakhout was vooral populair bij de sociotherapeuten. Zij konden zo ook even lekker zagen. Voor de jongeren was dit wat zwaarder en spannender om te doen.”

Doel

Giel: “De jongeren kiezen hun eigen doel bij het deelnemen aan deze proef, bijvoorbeeld ‘ik oefen om mijn grenzen aan te geven’ of ‘ik heb afleiding voor mijn negatieve gedachten’. We zien dat meerdere jongeren ervaren dat het werken in de natuur een goede activiteit is om bewust aan dit doel te werken. De meeste ervaringen zijn dan ook positief. De komende tijd wordt op basis van alle opgedane ervaringen onderzocht of deze werkvorm in de toekomst structureel kan worden aangeboden binnen de jeugdhulpverlening.”

Deze samenwerking maakt onderdeel uit van het project Zorgend Landschap en wordt medegefinancierd door de Provincie Overijssel vanuit Natuur voor Elkaar.