De Swollenaer

Donderdag, 30 mei 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Burgemeester Peter Snijders: 'We zitten met elkaar in een overgangsfase'

Burgemeester Peter Snijders: 'We zitten met elkaar in een overgangsfase'
Burgemeester Peter Snijders van Zwolle
Foto: Pedro Sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Burgemeester en wethouders van Zwolle willen de vitaliteit en veerkracht van Zwolle behouden nu de komende tijd versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk is. Ze willen ruimte geven, pragmatisch omgaan met ideeën en samen met de stad bekijken hoe de versoepeling concreet vorm kan krijgen.

Burgemeester Peter Snijders: “Stap voor stap worden de komende tijd beperkende maatregelen opgeheven of versoepeld, voor steeds meer sectoren in de samenleving. Dat is goed, we zien ook dat veel instellingen en ondernemers staan te trappelen om weer open te gaan. Dat kan en mag gelukkig ook steeds meer. Vanaf 1 juni is er meer ruimte voor horeca, theaters, bioscopen, musea en culturele podia om de deuren te openen. De maanden daarna komt er steeds meer ruimte voor sectoren om bezoekers te ontvangen.”

Versoepeling

Het kabinet heeft een spoorboekje gemaakt en biedt kaders, gemeenten geven hieraan uitvoering. “Dat stemmen we zoveel mogelijk af in regionaal verband, binnen de Veiligheidsregio, maar maatwerk blijft nodig”, stelt Snijders. “Daarom hebben we nu voor Zwolle een aantal uitgangspunten afgesproken voor de versoepeling. Die hanteren we bij de uitwerking voor de verschillende sectoren. Daarin zoeken we steeds de balans tussen wat er kan uit oogpunt van gezondheid en wat nodig is om Zwolle vitaal en veerkrachtig te houden.”

Terrassen

Een eerste uitwerking betreft de opening van de horeca op 1 juni. Daarvoor heeft de gemeente in nauw overleg met ondernemers- en bewonersorganisaties uit de binnenstad spelregels opgesteld. Rode draad daarin is meer ruimte voor terrassen, maar wel met respect voor de toegankelijkheid voor iedereen, bereikbaarheid voor de hulpdiensten en behoud van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo moet Zwolle gastvrij en bereikbaar blijven, rekening houdend met de anderhalve meter richtlijn. Meer informatie over de afspraken is vanaf vrijdagavond te vinden op www.zwolle.nl/alleensamen

Afstand

Horeca ondernemers mogen vanaf 1 juni 12.00 uur hun bedrijf openen. Binnen kunnen ze maximaal dertig gasten ontvangen, voor terrassen geldt geen maximum, maar moet wel voldoende afstand gehouden worden. Alle horecabedrijven zijn uitgenodigd om bij de gemeente een plan in te dienen voor hun terras.

Ruimte

Snijders: “In eerste instantie kijken we samen wat er in de bestaande ruimte mogelijk is binnen de landelijke richtlijnen, maar we hebben de horeca gevraagd om ook aan te geven of uitbreiding in de openbare ruimte een oplossing kan zijn. We zijn bereid om de ruimte tijdelijk anders in te delen en verkeersstromen te mengen, zodat er meer ruimte ontstaat voor terrassen, bijvoorbeeld door trottoirs of parkeerplekken daarvoor vrij te maken. Ook bekijken we of het mogelijk is om een aantal straten en pleinen tijdelijk te sluiten voor autoverkeer en creëren we ruimte door centrale plekken aan te wijzen waar bezoekers hun fiets kunnen stallen. Daarbij houden we uiteraard rekening met de hulpdiensten, toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking en moet de bevoorrading van winkels en horeca mogelijk blijven.”

Overgangsfase

De burgemeester benadrukt dat het college de uitgangspunten heeft opgesteld in een periode van ‘werk in uitvoering’. “We zitten met elkaar in een overgangsfase. Het kabinet geeft kaders aan en wij zoeken met elkaar hoe we daarmee in Zwolle willen omgaan. Daarbij moeten we soms snel schakelen als er nieuwe verruimingen worden aangekondigd. Het is logisch dat je dan wilt weten wat dit voor jou in de praktijk betekent, maar we willen dat zorgvuldig én met alle betrokkenen uitwerken. Dat kost soms iets meer tijd. Stap voor stap volgen we de routekaart en ontstaat er meer ruimte om te bewegen, ondernemen, beleven, leren en ontmoeten.”

Cultuur

Ook voor andere terreinen, zoals cultuur, onderwijs en het sociaal domein, meldt de gemeente samen te werken met partners in de stad aan uitvoeringsplannen en richtlijnen waarmee ze gezamenlijk de anderhalve meter samenleving handen en voeten geven. De maatregelen van het Rijk zijn bedoeld om de gezondheid te bevorderen en te beschermen. “Dit is voor ons dan ook onlosmakelijk verbonden met alle verruimingen de komende tijd. De vitaliteit en veerkracht van de inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties in Zwolle staat voorop”, aldus Snijders. “Dat kan ook betekenen dat als het virus weer oplaait, sommige maatregelen teruggedraaid moeten worden.”