De Swollenaer

Donderdag, 30 mei 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Terrastijden van de Zwolse horeca binnen de stadsgrachten worden verruimd

Terrastijden van de Zwolse horeca binnen de stadsgrachten worden verruimd
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE – De terrastijden van de horeca binnen de stadsgrachten worden van donderdag tot en met zondag verruimd naar 02.00 uur. Het gaat om een proef die loopt tot eind 2020.

Het is één van de maatregelen die Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Zwolle) en de gemeente gezamenlijk hebben afgesproken. Ze willen de ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen. De maatregelen komen bovenop de bestaande Rijksmaatregelen en de al extra genomen ondersteuningsacties van de gemeente.

Ruimte

De verruiming van de terrastijden is met een afvaardiging van de binnenstadbewoners (BBZ) afgestemd. Zij wordt ook bij de evaluatie ervan betrokken, is de belofte. Daarnaast wordt onderzocht of terrassen vergroot kunnen worden, zodat er meer ruimte komt om gasten te ontvangen. Daarbij moet rekening worden gehouden met bereikbaarheid voor hulpdiensten en toegankelijkheid voor minder validen. “Veel horecaondernemers onderzoeken hoe ze na 1 juni hun bedrijf weer open kunnen stellen”, merken de partijen. “Door de beperkende regels zullen ze aanzienlijk minder gasten kunnen ontvangen en daarmee hun omzet drastisch zien dalen. Voor veel ondernemers wordt dit financieel lastig vol te houden.”

Brouwerijen
Het college heeft tevens besloten het initiatief te nemen en regie te voeren op gesprekken met ketenpartners voor de horecasector en andere sectoren. Wethouder René de Heer: “Doel is de vitaliteit van de binnenstad te waarborgen. En, hulp aan een sector is het meest effectief wanneer de hele keten daaraan bijdraagt. We willen een open en gelijkwaardig gesprek organiseren met de horecasector en haar ketenpartners. We gaan praten met pandeigenaren, banken en brouwerijen. Daarbij zullen we kijken naar goede praktijkvoorbeelden in andere steden, zoals Breda en Deventer. Het doel van deze aanpak is om alle mogelijke obstakels verderop in de keten inzichtelijk, bespreekbaar en oplosbaar te maken.”

Parels

Om de situatie niet nog lastiger te maken voor de Zwolse horeca-ondernemers staat de gemeente het komende half jaar niet toe dat er nieuwe horecabedrijven in de binnenstad komen op plekken waar nu nog geen horeca zit. De Heer: “Al bestaande ingediende en lopende projecten als de Statenzaal, de invulling van het oude politiebureau en een rooftopbar in het Broerenkwartier gaan gewoon door. Ook andere zogenaamde parels blijven welkom. Ook willen we graag meedenken met bestaande horecaondernemers die ruimte nodig hebben om te kunnen voldoen aan de anderhalve meter regels.”

Maatregelen
Ook de sectoren cultuur, evenementen en creatief ondernemerschap zijn volgens het college, naast de horeca, van groot belang voor een vitale en bruisende binnenstad. Daarom onderzoekt ze welke maatregelen er genomen moeten worden om ook deze sectoren een goede start te kunnen geven vanaf het moment dat het Rijk de beperkende maatregelen versoepelt.