De Swollenaer

Donderdag, 30 mei 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Natuur en Milieu Overijssel doet onderzoek over veerkracht na corona

Natuur en Milieu Overijssel doet onderzoek over veerkracht na corona
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - ‘Het zou mooi zijn dat de veerkracht en flexibiliteit die nu te merken is, wordt omgezet naar iets wat blijvend is.’ Dat is het resultaat van een breed uitgezette raadpleging van Natuur en Milieu Overijssel onder de inwoners van Overijssel over de noodzaak en mogelijkheden om tot meer veerkracht in onze samenleving en economie te komen.

De vraag werd gesteld of de onderlinge solidariteit en veerkracht die mensen tijdens de coronacrisis aan de dag leggen, de toon zet voor de toekomst. Daartoe heeft Natuur en Milieu Overijssel begin mei ruim 13.000 mensen uit haar het netwerk aangeschreven met de vraag om mee te denken over veerkracht. Dit betrof mensen uit alle lagen van de samenleving: uit bedrijfsleven, landbouw, natuurorganisaties, buurtgroepen en overheden.

Uitbraak

‘Sinds de uitbraak van het coronavirus staat ons leven volledig op z’n kop,’ schreef Natuur en Milieu Overijssel haar netwerk. ‘Duizenden mensen zijn door het virus getroffen, met vaak heel ernstige gevolgen.’ ‘Deze situatie doet een beroep op onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen.’ ‘Graag horen we welke mogelijkheden jij ziet voor een meer duurzame en veerkrachtige economie.’

Reacties

Hierop zijn volgens de organisatie veel reacties binnengekomen van mensen met onderling zeer verschillende achtergronden. “Vaak inhoudelijk, uitgebreid en goed doordacht. Deze reacties geven, in hun samenhang, een goed beeld van hoe er wordt gedacht over ‘de wederopstanding na corona’ en de mogelijkheden om daarbij de veerkracht van onze samenleving en economie te versterken.”

Onderwijs

In de reacties leest Natuur en Milieu Overijssel het belang terug van goed onderwijs, een sterke basis bij onze toekomstige volwassenen: ‘Begin bij de basis. Leerlingen op school in lessen duidelijk maken dat hergebruik van spullen belangrijk is. De weggooi-maatschappij op de schop.’ Ook de noodzaak voor kortere ketens en een daarbij passend prijsbeleid worden volgens de organisatie meer dan eens benoemd: ‘In een veerkrachtige economie krijgt een producent een eerlijke prijs voor zijn product’.

Verslag

Het verslag van de raadpleging geeft een beeld van de betrokkenheid en mening van de inwoners van Overijssel bij dit onderwerp, stelt Natuur en Milieu Overijssel met als belangrijkste conclusie: ‘We kunnen heel veel. Ook ons aanpassen als het echt moet.’ Het verslag is te lezen op www.natuurenmilieuoverijssel.nl.