De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Kinderen van ouders met cruciaal beroep krijgen 24-uurs opvang

Kinderen van ouders met cruciaal beroep krijgen 24-uurs opvang
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Mensen die werkzaam zijn in de zorg kunnen sinds vrijdag aanspraak maken op 24-uurs opvang voor hun kind(eren).

De gemeente Zwolle verwacht dat alle artsen, verpleegkundigen en andere functies in de zorg de komende periode hard nodig zijn om zieke Zwollenaren te verzorgen. Door voor hen de kinderopvang te regelen, kunnen zij er gerust op zijn dat er goed voor de kinderen wordt gezorgd terwijl zij werken.

Gratis

De regeling geldt voor alle mensen die in de gezondheidszorg werken of een ander cruciaal beroep uitoefenen en zelf geen mogelijkheid hebben om de opvang te regelen. Prokino Kinderopvang verzorgt de 24-uursopvang (dag, nacht en weekend) voor Zwolle. Jeugdwethouder Michel van Willigen is blij dat Prokino bereid is om deze taak op zich te nemen. Ook ouders die hun kinderen normaal niet bij Prokino laten opvangen, kunnen gebruik maken van de 24-uursopvang. Ze hoeven niet te betalen. Ook voor ouders die momenteel geen gebruik van kinderopvang maken, is deze service gratis beschikbaar.

Aanmelden

Mensen met een cruciaal beroep die gebruik willen maken van deze opvang, kunnen zich wenden tot Prokino Kinderopvang. Op de website www.prokino.nl staat meer informatie over de voorwaarden en aanmelding. Voor noodopvang is het volgende e-mailadres beschikbaar: coronanoodopvang@prokino.nl .

De gemeente en Prokino Kinderopvang geven hiermee uitvoering aan een verzoek van de rijksoverheid om deze opvang mogelijk te maken.