De Swollenaer

Donderdag, 30 mei 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

GGD onderzoekt gezondheid en leefstijl van jongeren

GGD onderzoekt gezondheid en leefstijl van jongeren
Foto: Eigen foto
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - GGD IJsselland is begonnen met de gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt eens in de vier jaar plaats. In de regio IJsselland doen 29 scholen voor het voortgezet onderwijs mee aan dit onderzoek.

Alle GGD’en in Nederland, waaronder GGD IJsselland, beginnen deze maand weer met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. In elke regio wordt de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk-, regionaal- en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken. Zo kunnen ook gezondheidskansen op landelijk-, regionaal- en gemeenteniveau worden gesignaleerd.

Sandra Borsboom, epidemioloog bij GGD IJsselland: “Scholen spelen een cruciale rol bij de dataverzameling, dus ik ben blij dat er zo veel scholen deelnemen aan het onderzoek.” Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn erover geïnformeerd. Deelname aan het onderzoek is anoniem en vrijwillig. Borsboom: “Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk jongeren – liefst allemaal – van de deelnemende scholen ook meedoen. Hoe meer jongeren er deelnemen, hoe beter de gezondheid van jongeren in kaart gebracht kan worden.”

Mede op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar.