De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Waterschap houdt inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk

Waterschap houdt inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle.

Op 9, 11 en 16 april zijn er inloopbijeenkomsten. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken.

In 2017 is het waterschap een project begonnen om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen. “Met de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen”, aldus het waterschap. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale ‘pipingoplossing’. Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling begint de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.

Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten. Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk half uur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.

De bijeenkomsten zijn in Zwolle op dinsdag 9 april van 19.00 tot 21.00 uur in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle-Zuid, in Herxen op donderdag 11 april van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis De Herxer Marke en op dinsdag 16 april van 19.00 tot 21.00 uur in Wijhe in het gemeentehuis van Olst-Wijhe.

Wie meer informatie wenst over het project en het concept-VKA, kijkt op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Tijdens de inloopbijeenkomsten is het concept-VKA op papier te bekijken. Reageren kan via het reactieformulier op de website. Reacties die voor 7 mei binnenkomen, worden meegegeven aan het algemeen bestuur als context voor de besluitvorming.