De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

‘Dijkverhoging langs IJssel biedt kansen voor natuur en recreant’

‘Dijkverhoging langs IJssel biedt kansen voor natuur en recreant’
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE- De versterking en verhoging van de dijken van de IJssel op het traject Zwolle-Olst biedt een aantal kansen om tegelijk nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen en uiterwaarden in te richten voor natuurontwikkeling.

Dat blijkt uit de eerste inventarisatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Zwolle-Olst door het Waterschap Drents-Overijsselse Delta en de gemeente Zwolle. De dijken van de IJssel moeten volgens het waterschap de komende jaren worden versterkt en verhoogd. De dijken lopen over een lengte van 29 kilometer over Zwols grondgebied – van het Zwolle-IJsselkanaal tot en met Olst. “Aanpak van de dijken is nodig door het stijgende waterpeil en de toename van opstuwend water vanuit het IJsselmeer ten gevolge van extreme weersituaties. Ook het economisch belang van het gebied achter de dijken is reden deze te versterken.

Bijna over het gehele traject op Zwols grondgebied moeten de dijken worden verhoogd. Daarnaast moet op veel plekken de bekleding van de dijk worden vervangen”, melden het waterschap en de gemeente Zwolle.

De gemeente wil onderzoeken hoe de werkzaamheden aan de dijk kunnen worden gecombineerd met de aanleg van nieuwe wandel- en fietspaden. Een van de wensen is de aanleg van wandelpad en een struinpad door de uiterwaarden bij Spoolde. Een aantal bewoners van Zwolle-Zuid heeft de suggestie gedaan om parallel aan het drukke Beekmanpad een apart wandelpad aan te leggen, zodat voetgangers en fietsers elkaar niet hinderen. Ook de aanleg van een fietspad over de dijk nabij Harculo wordt in het onderzoek meegenomen.

Verder wordt gedacht aan het verplaatsen van de parkeerplaatsen aan de voorzijde van de uitspanning Het Engelse Werk naar de achterzijde, waardoor de verkeerssituatie veiliger moet worden en de landschappelijke inrichting zou verbeteren.