De Swollenaer

Maandag, 22 april 2024

Nieuws uit Zwolle en omstreken

De waarde van Oosters denken in de westerse cultuur

De waarde van Oosters denken in de westerse cultuur
Ingezonden door: Wies Brinkhof

DE WAARDE VAN OOSTERS DENKEN IN DE WESTERSE CULTUUR

Vele van oorsprong Oosterse denkwijzen komen tegenwoordig steeds meer in de belangstelling in het Westen, zoals zen, boeddhisme, yoga en mindfulness. Wellicht is dit te zien als een reactie op het oprukkend individualisme, het rationalisme en de steeds grotere prestatiedwang van de westerse mens. De moderne mens gaat gebukt onder een overdaad aan prikkels waardoor de dingen in en om hem heen nog maar moeilijk tot hem doordringen. Hij wordt veelal geleefd. Oosterse denkwijzen kunnen de westerse mens de weg wijzen naar een meer open en ontvankelijke geestesgesteldheid waardoor hij meer bewust zijn keuzes in het leven kan maken en van de dingen die zich voordoen kan genieten. Zo’n open ‘state of mind’ wordt in het boeddhisme ‘verlichting’ genoemd.

Een ander verontrustend fenomeen is het toenemende consumentisme, de hebzucht en een wereldeconomie die gebaseerd is op een permanente groei, met als mogelijk gevolg milieuschade en uitputting van de aarde. Ook op dit vlak zou het oosters denken ons kunnen verleiden tot een koerswijziging. Met name de tao-filosofie moedigt ons aan om te leven in harmonie met de natuur, omdat wij daar zelf een onderdeel van zijn

Aanbevolen literatuur:

Oosterse Renaissance. Han Fortmann, 1970 Ambo

Oosterse filosofie. Michel Dijkstra, 2016, ISVW Uitgevers

Advies: de boeken pas bestellen als zeker is dat de cursus doorgaat.
De cursusboeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Docent: Dhr. prof. dr. F. (Frank) Kortmann

Woensdag 18 november 2020

Duur: 2 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 - 12:00

Collegedata: wo 18-25 nov 2020

Locatie: Zwolle Jeruzalemkerk Assendorperdijk 134

Prijs: € 71,00

Meer informatie en aanmelding: U3L.nl of een mail aan adm@u3l.nl